ลงประกาศรับสมัครงาน

ข้อดีและข้อเสียของการประกาศรับสมัครงานออนไลน์

หนึ่งในวิธีการประกาศรับสมัครงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คือการประกาศรับสมัครงาน และคัดกรองผู้สมัครงานผ่านการสัมภาษณ์งานออนไลน์นั่นเอง แต่วิธีการนี้ได้รับผลตอบรับดีและมีประสิทธิภาพจริง ๆ หรือ บริษัทไหนที่กำลังพิจารณาเลือกใช้ระบบการ ความเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสียของระบบนี้กันเลย

ประกาศรับสมัครงานออนไลน์

ข้อดีของการสัมภาษณ์งานออนไลน์

  • ค่าใช้จ่ายต่ำและประหยัดเวลา

การประกาศรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานออนไลน์มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก เพราะทุกขั้นตอนสามารถทำได้โดยใช้ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย อีกทั้งยังประหยัดเวลาของพนักงานบริษัทและผู้สมัครงาน โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาสัมภาษณ์กันถึงบริษัทอีกด้วย

  • ช่วยคัดกรองผู้สมัครงาน

การประกาศรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานออนไลน์จะทำให้บริษัทมีเวลาในการพิจารณาและคัดกรองผู้สมัครงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการทดสอบผู้สมัครงานเองด้วยว่า มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีและการทำงานผ่านระบบออนไลน์หรือไม่

  • ปลอดภัยและลดแรงกดดันแก่ผู้สมัครงาน

ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องคำนึงในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การประกาศรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานออนไลน์จะช่วยลดการติดต่อและสัมผัสโดยตรง ช่วยให้ทั้งบริษัทและผู้สมัครงานสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างปลอดภัย

ข้อเสียของการสัมภาษณ์งานออนไลน์

  • ปัญหาด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ความเสถียรและความเร็วของอินเทอร์เน็ตของบริษัทและผู้สมัคร ถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับการประกาศรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานออนไลน์ หากผู้สมัครงานอยู่ในจุดที่อับสัญญาณอินเทอร์เน็ต โอกาสที่การสัมภาษณ์งานเกิดการขัดข้องสูง และส่งผลให้คุณภาพของวิดีโอก็จะต่ำตามไปด้วย

  • ขาดความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

หากบริษัทและผู้สมัครงานขาดความรู้ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี อาจจะส่งผลให้ขั้นตอนการประกาศรับสมัครงานเกิดการล่าช้า และรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพให้กับอีกฝ่ายรับรู้ทันที

  • การแก้ไขสถานการณ์ล่าช้า

เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการประกาศรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานออนไลน์ บริษัทที่รับสมัครพนักงานจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมักจะทำให้เกิดการล่าช้าในขั้นตอนการรับสมัครงานได้ ต่างกับการสัมภาษณ์งานที่บริษัท หากเกิดปัญหา พนักงานบริษัทสามารถปรึกษาและหาทางแก้ไขได้ที่หน้างานทันที

ทุกบริษัทที่กำลัง ประกาศรับสมัครงาน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จะต้องรู้จักปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครพนักงานให้สอดคล้องกับแผนงาน หากบริษัทไหนที่เลือกใช้วิธีการประกาศรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานออนไลน์ ก็จงเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

About the author